bojonegoromu.com

Kabar Baik Berkemajuan

Kolom

Refleksi: Irfani dalam Berorganisasi

Oleh: Prof Haedar Nashir Bojonegoromu.com | Muhammadiyah itu besar. Di antara kekuatan Muhammadiyah ialah sistem organisasinya yang kokoh berbasis nilai-nilai mendasar seperti Manhaj Tarjih, Kepribadian, Khittah, Pedoman Hidup Islami, dan mozaik pemikiran lainnya. Muhammadiyah mampu  menghadapi berbagai masalah berat di dalam dan…

Kolom

Ujian Komitmen Kebangsaan Umat Islam

Oleh : Rolly Abdul Rokhman, M.Ag Atas berkat, rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan didorong oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan kesungguhanya dengan  ini kemerdekaannya. Pernyataan yg termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, telah mendiskripsikan kualitas relijius yg…

Kolom

Refleksi Akhir Tahun

Tahun 2018 sebentar lagi akan usai, dan akan berganti tahun 2019. Banyak moment yang terjadi di tahun 2018 dan juga banyak moment yang akan tergambar pada tahun 2019 nanti. Dalam moment – moment ini, apa yang telah kita perbuat dan…

Kolom

Mengubah Pola Pikir, Membangun Mindset

Sebagai seorang manusia, tentunya kita mempunyai pola pikir dalam menghadapi ataupun menjalani kehidupan ini. Datangnya sebuah masalah, problematika dan persoalan dalam hidup membuat kita akan berfikir bagaimana penyelesaian masalah atau problem yang kita hadapi. Dari situlah kita akan berfikir dan…

Kolom

Negara Kesatuan Simulacra

BojonegoroMu.com Viewer : 59

Kolom

Karakter Mahasiswa

BojonegoroMu.com Viewer : 50